Konsorcjum

Politechnika Koszalińska

Projekt realizowany na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Technologii i Edukacji

Koordynator projektu

dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. nadzw.  z  Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt realizowany na Wydziale Technologii Drewna

Koordynator projektu

dr hab. inż. Piotr Borysiuk, prof. nadzw.  z  Katedry Technologii

i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Lider

Projekt realizowany na Wydziale Technologii Drewna

Kierownik projektu

dr hab. inż. Radosław Mirski z Katedry Tworzyw Drzewnych

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

Projekt realizowany na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim

Koordynator projektu

Waldemar Mojsiewicz

Główny specjalista ds organizacji i zarządzania

 

 

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018