• 21/40   Mirski R., Malinowski Z., Dziurka D., Wieruszewski M., 2020: A Qualitative Analysis of Sawn Timber Obtained from Various Sites Throughout Poland in the Aspect of Polish and European Standards of Qualit. Forest 2020, 11, 713. http://www.mdpi.com/1999-4907/11/7/713/pdf

 

 • 22/40   Mirski R., Dziurka D., Chuda-Kowalska M., Kawalerczyk J., Kuliński M., Łabęda K., 2020: The usefulness of Pine timber (Pinus sylvestris L.) for the production of structural elements. Part II, Strength properties of glued laminated timber. Materials 13(18), art. 4029 http://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/4029/htm

 

 • 23/40   Mirski R., Dziurka D., Chuda-Kowalska M.,Wieruszewski M., Kawalerczyk J., Trociński A., 2020: The usefulness of Pine timber (Pinus sylvestris L.) for the production of structural elements. Part II, Strength properties of glued laminated timber. Materials 13(18) art. 3957 http://www.mdpi.com/1996-1944/13/18/3957/htm

 

 • 24/40   Warcholinski B., Gilewicz A., Myslinski P., Dobruchowska E., Murzynski D., Kuznetsova T.A., Effect of Silicon Concentration on the Properties of Al-Cr-Si-N Coatings Deposited Using Cathodic Arc Evaporation. Materials 2020, 13, 4717 https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/4717/pdf

 

 • 25/40   Gilewicz A., Dobruchowska E., Murzynski D., Kuznetsova T.A., Lapitskaya V.A., Myslinski P., Warcholinski B., 2020: Influence of the Chemical Composition of AlCrN Coatings on Their Mechanical, Tribological, and Corrosion Characteristics. Trenie i Iznos,  41(5), 526–537. DOI: 10.3103/S1068366620050116

 

 • 19/40   Mankowski P., Burawska-Kupniewska I., Krzosek S., Grzeskiewicz M., 2020:Influence of Pine (Pinus sylvestris L.) Growth Rings Width on the Strength Properties of Structural Sawn Timber. BioResources., 15(3), 5402-5416.

 

 • 20/40   Mirski R., Malinowski Z., Wieruszewski M., 2020:Analiza jakościowa i wartościowa drewna dębowego w sprzedaży submisyjnej drewna cennego w RDLP w Katowicach. Sylwan., 164(6), 467-473.

 

 • 18/40   Nadolny K., Kapłonek W., Sutowska M., Sutowski P., Myśliński P., Gilewicz A., 2020: Experimental Studies on Durability of PVD-Based CrCN/CrN-Coated Cutting Blade of Planer Knives Used in the Pine Wood Planing Process. Materials., vol 13, 2398, doi:10.3390/ma13102398

 • 1/40  Mydlarz, K., Wieruszewski, M., Malinowski, Z. 2018: Selected economic and material aspects behind the use of wood by the timber industry in Poland and in selected European Union countries. Proceedings of scientific papers/Ed. in-chief Branko Glavonjic. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Forestry ; WoodEMA, 2018. s. 64-72, ISBN: 978-86-7299-277-9; http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2018_Proceedings.pdf

 • 2/40   Mirski R., Derkowski A., Dziurka D., 2018: Possibility of using fine wood strands for the production of P5 type building boards. BioResources 13 (4), s. 7188-7196; https://bioresources.cnr.ncsu.edu/resources/possibility-of-using-fine-wood-strands-for-the-production-of-p5-type-building-boards/

 • 3/40   Mirski R., Wieruszewski M., Malinowski  Z., 2019: Zmienność rozkładu wad drewna okrągłego w dojrzałych drzewostanach sosnowych. Sylwan 163 (11): 913−923, (2019) DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2019047.

 • 4/40   Król P., Borysiuk P., Mamiński M., 2019: "Comparison of Methodologies for Acid Buffering Capacity Determination—Empirical Verification of Models",  Appl. Sci. 2019, 9(11), 2345; https://doi.org/10.3390/app9112345

 • 5/40   Kuznetsova, T., Lapitskaya, V., Warcholinski, B., Gilewicz, A., Shabliuk, A., Chizhik, S., 2019: The influence of the zirconium sublayer thickness  on the surface microstructure of the magnetron ZrN coatings. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1281 (2019) 012046 IOP Publishing

 • 6/40   Kuznetsova, T., Lapitskaya, V., Shabliuk, A., Warcholinski, B., Gilewicz, A., Chizhik, S., Aizikovich, S., Mitrin, B., Krenev, L., 2019: The change in the elastic modulus values for the thickness  of a multilayer coating based on TiN and CrN layers. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1281 (2019) 012045 IOP Publishing

 • 7/40   Gilewicz A., Jedrzejewski R., Myslinski P., Warcholinski B., 2019: Structure, Morphology, and Mechanical Properties of AlCrN Coatings Deposited by Cathodic Arc Evaporation. Journal of Materials Engineering and Performance, Volume 28(3), JMEPEG (2019) 28:1522–1531. https://doi.org/10.1007/s11665-019-03934-2

 

 • 8/40   Gilewicz, A., Jedrzejewski, R., Myslinski, P., Warcholinski, B., 2019: Influence of Substrate Bias Voltage on Structure, Morphology and Mechanical Properties of AlCrN Coatings SynthesizedUsing Cathodic Arc Evaporation. Tribology in Industry, Vol. 41, No. 4 (2019) 484-497, DOI 10.24874/ti.2019.41.04.03  www.tribology.rs

 

 • 9/40   Mirski R., Derkowski A., Dziurka D., 2019: Influence of strand size, board density, and adhesive type on characteristics of oriented strand lumber boards manufactured from pine strands. BioResources, 14(33) 6686-6696, http://dx.doi.org/10.15376/biores.14.3.6686-6696

 

 • 10/40   Burawska-Kupniewska, I., Krzosek, S., Mankowski, P., Grzeskiewicz, M., and Mazurek, A. (2019). "The influence of pine logs (Pinus sylvestris L.) quality class on the mechanical properties of timber," BioRes. 14(4), 9287-9297.

 

 • 11/40   Mirski R., Kawalerczyk J., Dziurka D., Wieruszewski M., Trociński A., 2020: Effects of using bark particles with various dimensions   as a filler for urea-formaldehyde resin in plywood. BioResources.,  15(1), 1692-1701, http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.1.1692-1701

 

 • 12/40   Szwajkowska-Michałek L., Rogozinski T., Mirski R., Stuper-Szablewska K., 2020: Wood processing waste - contamination with microscopic fungi and contents of selected bioactive compounds. BioResources.,  15(1), 1763-1772, http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.1.1763-1772

 

 • 13/40   Mirski R., Derkowski A., Dziurka D., Wieruszewski W., Dukarska D., 2020: Effects of chip type on the properties of chip-sawdust boards glued with polymeric diphenyl methane diisocyanate. Materials.,  vol. 13, iss. 6, 1329, http://dx.doi.org/10.3390/ma13061329

 

 • 14/40  Mirski R., Dukarska D., Derkowski A., Czarnecki R.,Dziurka D., 2020: By-products of sawmill industry as raw materials for manufacture of chip-sawdust boards. Journal of Building Engineering,  https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101460

 

 • 15/40   Borysiuk, P., Wilkowski, J., Krajewski, K., Auriga, R., Skomorucha, A., and Auriga, A. (2020). "Selected properties of flat-pressed wood-polymer composites for high humidity conditions," BioRes. 15(3), 5141-5155.

 

 • 16/40   Mirski R., Derkowski R., Dziurka D., 2020: Construction board resistance to accelerated aging. BioResources.,  15(2), 2680-2690, http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.2.2680-2690

 

 • 17/40  Mirski R., Kawalerczyk J., Dziurka D., Wieruszewski M., Trociński A., 2020: Effects of using bark particles with various dimensions as a filler for urea-formaldehyde resin in plywood. BioResources.,  15(1), 1692-1701, http://dx.doi.org/10.15376/biores.15.1.1692-1701

 

Materiały indeksowane w JCR

Publikacje

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018