Wystąpienia

Wystąpienia konferencyjne i seminaria

 • Gilewicz, R. Jędrzejewski, P. Myśliński, B. Warcholiński, Struktura, morfologia i właściwości mechaniczne powłok AlCrN otrzymywanych metodą katodowego rozpylania łukowego, Konferencja: Nowe Materiały, Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin, czerwiec 2016.

 • Gilewicz, A., Myśliński, P., Dobruchowska, E., Muszyńki, D.,Gałocz, Z., Jakrzewski, D., Szafirowicz, K., Warcholińcki, B., 2019: The properties of AlCrBN coatings deposited using cathodic ARC evaporation. 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology. November 19-21, 2019, Koszalin - Kolobrzeg, Poland.

 • Myśliński, P.,Gilewicz, A., Mydłowska, K., Wrcholiński, B., 2019: Thermomechanical diagnostics of wear resistant AlCrH coating -HS6-5-2 steel substrate systems for the optimization of their PVD technology. 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology. November 19-21, 2019, Koszalin - Kolobrzeg, Poland.

 • Kuznetsova, T., Lapitskaya, V., Chizhik, S., Warcholiński, B., Gilewicz, A., 2019: Microfriction of ZnCN coating characterized by atomic force microscopy. 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology. November 19-21, 2019, Koszalin - Kolobrzeg, Poland.. 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology. November 19-21, 2019, Koszalin - Kolobrzeg, Poland.

 • Gilewicz, A., Myśliński, P., Jendrzejewski, R., Warcholiński, B., 2019: Mechanical properties of AlCrN coatings deposited using cathodic ARC evporation. 11-th Symposium on Vacuum based Science and Technology. November 19-21, 2019, Koszalin - Kolobrzeg, Poland.

 • Gilewicz, P. Myśliński, B. Warcholiński 6th International Workshop on Surface Engineering & 3nd International Workshop on Applied and Sustainable Engineering, Koszalin, 2 - 8.06.2018 "Selected modifications of tools for woodworking, a review

 • Burawska-Kupniewska I., Krzosek S., 2018: Badania nad doborem jakościowo – wymiarowym sortymentów drewna okrągłego dla potrzeb produkcji wyrobów konstrukcyjnych, BUDOWNICTWO DREWNIANE - TRENDY I WYZWANIA 16 października 2018 r., Poznań, plakat

 • Kowaluk G., Wronka A., Borysiuk P., Auriga R., 2018: Capabilities and limitations of bioplastics application in wood technology. Konferencja zagraniczna CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES, Department of Woodworking, Faculty of Wood Sciences and Technology, TU in Zvolen, Slovakia, Hotel Boboty, Terchova, Słowacja, 13.-15.09.2018, plakat

 • Malinowski Z., Wieruszewski M., Mirski R. 2018: Jakość i wymiary cennego drewna liściastego a jego wartość w sprzedaży submisyjnej. Konferencja Katedr Jednoimiennych KKJ 2018 „Interdyscyplinarność użytkowania lasu” . 4–5 czerwca 2018 KRYNICA - ZDRÓJ - referat

 • Malinowski Z., Wieruszewski M., Tomczak A. 2018: Czynniki determinujące zmiany w klasyfikacji drewna wielkowymiarowego sosnowego . Konferencja Katedr Jednoimiennych KKJ 2018 „Interdyscyplinarność użytkowania lasu” . 4–5 czerwca 2018 KRYNICA - ZDRÓJ - referat

 • Wieruszewski M., Mikołajczak E., 2018. Factors shaping the form and share of by-products in processing of sawmill factories, XXXII-st International Scientific Conference WOOD MATERIAL OF THE XXI-ST CENTURY. Rogów, November 20-21-th 2018 - referat

 • Wieruszewski M., Trociński A., Mirski R., 2018. Process analysis of sawmill timber transport in medium and small enterprises. XXXII-st International Scientific Conference WOOD MATERIAL OF THE XXI-ST CENTURY, Rogów, November 20-21-th 2018 - referat

 • Borysiuk P., Auriga R., Kowaluk G., 2018: The development of based panel products associated with sawmilling – new possibilites in the use of sawdust and bark in WPC technology. 11th International Science Conference: CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES, TU Zvolen, Hotel Boboty, Terchova, Słowacja, 13.-15.09.2018, poster

 • Auriga R., Borysiuk P., Kowaluk G., Natkaniec P., 2018: The development of based panel products associated with sawmilling – waste particle from wood machining as a raw material in particleboard technology. 11th International Science Conference: CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES, TU Zvolen, Hotel Boboty, Terchova, Słowacja, 13.-15.09.2018, poster

 • Mirski R., Kawalerczyk J., Dziurka D. Properties of particleboards intended for the production of countertops. 14th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering. October 2-3, 2018 Tallinn, Estonia.- referat

 • Mirski R., Dziurka D., Trociński A. The influence of chip quality on the physicomechanical properties of particleboards. 14th Annual Meeting of the Northern European Network for Wood Science and Engineering. October 2-3, 2018 Tallinn, Estonia.- referat

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018