Zarządzanie projektem

Pozostali członkowie

Kadra zarządzająca

- zadania fazy badawczej

Koordynator projektu SGGW

Kierownik

zadania nr 1

Koordynator projektu PK

Kierownik

zadania nr 4

Kierownik projektu

Koordynator projektu UPP

- zadania fazy przygotowania do wdrożenia

Kierownik

zadania nr 2

Kierownik

zadania nr 5

Kierownik

zadania nr 6

Sposób zarządzania projektem reguluje wewnętrzny regulamin "Regulamin zarządzania projektem", przyjęty przez członków konsorcjum 13 lutego 2018 r. w siedzibie KPPD w Szczecinku, podczas seminarium poświęconego sprawom organizacyjnym.

Kierownik

zadania nr 3

Koordynator projektu KPPD

Kierownik

zadania nr 7

Kierownik

zadania nr 8

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018