Zainteresowania zawodowe:

  • Analiza i modyfikacja technologii tworzyw drzewnych
  • Opinie z zakresu tworzyw drzewnych (technologie, wyroby itp.)
  • Rozwój nowych kompozytów drzewnych
  • Biopolimery, celuloza regenerowana, PLA, nanocząstk

dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk

Zadanie 5

 

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Wydział Technologii Drewna

SGGW w Warszawie

 

grzegorz_kowaluk@sggw.pl

+48 22 59 385 46

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

-

-

dr hab. inż. Sławomir Krzosek

Zadanie 1

 

Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

Wydział Technologii Drewna

SGGW w Warszawie

 

slawomir_krzosek@sggw.pl

+48 22 59 386 33

Członkowie zespołów badawczych - zastępcy kierowników zadań badawczych

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018